• Baner 1
 • Przekaźnik
 • elektryk 4
 • Rozdzielnia
 • elektryk 3
 • Elektryk 2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„ALIMAR” Marek Gumoś działa na rynku od 1991 roku.

Świadczymy usługi w zakresie montażu i modernizacji instalacji elektrycznych, teletechnicznych, informatycznych, domofonowych oraz odgromowych w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych i przemysłowych.

Przeprowadzamy powykonawcze i okresowe pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych a także pomiary natężenia oświetlenia sztucznego i ewakuacyjnego.

 

Dlaczego my:

 • Posiadamy duże doświadczenie w branży elektrycznej oraz wszelkie wymagane uprawnienia
 • Na bieżąco śledzimy najnowsze trendy w elektryce
 • Pracujemy w oparciu o nowe technologie z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.
 • Instalacje wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami
  i normami
 • Wykonywane przez nas instalacje są niezawodne i bezpieczne
 • Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz korzystania z usług.

uwaga na znakuObowiązujące regulacje prawne nakładają na właściciela obiektu budowlanego (również właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego) obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na 5 lat kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów.

Osoba uprawniona do kontroli musi posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Brak ważnych przeglądów może stanowić dla towarzystwa ubezpieczeniowego podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania!