• elektryk 4
 • elektryk 3
 • Baner 1
 • Przekaźnik
 • Elektryk 2
 • Rozdzielnia

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ALIMAR” Marek Gumoś

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.elektryk-andrychow.pl zwanej dalej Stroną.

 

 

Administrator danych

Właścicielem strony internetowej elektryk-andrychow.pl i jednocześnie Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ALIMAR” Marek Gumoś z siedzibą w Andrychowie, ul. Dąbrowskiego 13A wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 551-000-16-04; REGON: 070005388, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

P.H.U. „ALIMAR” Marek Gumoś szanuje prawo do prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane również RODO.

Korzystanie ze Strony jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

Na Stronie mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jej Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy zarządzane przez innego administratora zapoznać się z przyjętą tam polityką prywatności.

 

 

Gromadzenie danych

 1. P.H.U. „ALIMAR” Marek Gumoś zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Użytkownikami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku korzystania z formularza kontaktowego i pomocy e-mail.
 3. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego, Użytkownik podaje:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  c) numer telefonu
  d) treść wiadomości kontaktowej
 4. W przypadku korzystania z usługi pomocy e-mail, Użytkownik podaje swój adres poczty elektronicznej.
 5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Strony dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Strony do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

 

Wykorzystanie plików Cookies

Strona, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze Strony podczas jej przeglądania,
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • dostosowania zawartości Strony do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników
 • Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania

Informacje nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika i nie są wykorzystywane do określenia jego tożsamości. Zakres automatycznie zbieranych informacji zależy od ustawień przeglądarki internetowej.

Przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Można dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. lub automatyczne blokowanie plików Cookies.

Wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Strony.

 

Zmiany polityki prywatności

W przypadku zmiany treści obowiązującej polityki prywatności zostanie ona niezwłocznie umieszczona w zmienionej wersji na naszej stronie internetowej.

Ostatnia modyfikacja: 10.05.2019 r.

 

 

uwaga na znakuObowiązujące regulacje prawne nakładają na właściciela obiektu budowlanego (również właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego) obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na 5 lat kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów.

Osoba uprawniona do kontroli musi posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Brak ważnych przeglądów może stanowić dla towarzystwa ubezpieczeniowego podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania!