• elektryk 3
  • Przekaźnik
  • Rozdzielnia
  • Baner 1
  • elektryk 4
  • Elektryk 2

Referencje

Bajkolandia 2019 – podziękowania za pomoc w organizacji i udział

Remont instalacji elektrycznej w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie - podzękowania.

Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.

Dni Andrychowa 2019 – podziękowania za pomoc w organizacji

Opieka techniczna nad instalacjami elektrycznymi.

Remont zaplecza technicznego taboru autobsowego.

Wymiana instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia ewakuacyjnego oraz kinkietów i lamp sufitowych w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.

Remont instalacji elektrycznej w Kościele św. Stanisława BM

Budowa linii kablowej i podłączenie stacji transformatorowej.

Wymiana rozdzielni oraz oświetlenia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Kompleksowy remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych.

uwaga na znakuObowiązujące regulacje prawne nakładają na właściciela obiektu budowlanego (również właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego) obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na 5 lat kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów.

Osoba uprawniona do kontroli musi posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Brak ważnych przeglądów może stanowić dla towarzystwa ubezpieczeniowego podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania!