• Przekaźnik
  • Rozdzielnia
  • elektryk 3
  • elektryk 4
  • Elektryk 2
  • Baner 1
×

Uwaga

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Stacja transformatorowa kontenerowa dla zakładu produkcyjnego

{gallery}Stacja transformatorowa:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie przejść dla pieszych w Andrychowie, ul. Lenartowicza

{gallery}Oswietlenie przejsc:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie przejść dla pieszych w centrum Andrychowa – w okolicach Rynku i na ul. Daszyńskiego przy rondach

{gallery}Oswietlenie przejsc dla pieszych Andrychowa:248::0:0{/gallery}

 

Remont instalacji elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Sułkowicach-Łęgu

{gallery}Remont instalacji elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie przejścia dla pieszych w Brzezince

{gallery}Oswietlenie przejscia dla pieszych w Brzezince:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Daszyńskiego w Andrychowie

{gallery}Oswietlenie przejscia dla pieszych w Andrychowie:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Włókniarzy w Andrychowie

{gallery}Oswietlenie przejsc dla pieszych na ul. Wlokniarzy w Andrychowie:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie nowej części Cmentarza Komunalnego w Andrychowie

{gallery}Oswietlenie nowej czesci Cmentarza Komunalnego w Andrychowie:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie nowego parkingu oraz okolic bloku na ul. Lenartowicza w Andrychowie

{gallery}Oswietlenie nowego parkingu na Lenartowicza w Andrychowie:248::0:0{/gallery}

 

Instalacja odgromowa na budynku

{gallery}Instalacja odgromowa na budynku:248::0:0{/gallery}

 

Instalacja elektryczna na scenie plenerowej w Wieprzu

{gallery}Instalacja elektryczna na scenie plenerowej w Wieprzu:248::0:0{/gallery}

 

Wykonanie oświetlenia samolotu 

{gallery}Oswietleniesamolotu:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie sali widowiskowej 

{gallery}Oswietleniesaliwidowiskowej:248::0:0{/gallery}

 

Instalacja elektryczna w budynku warsztatów szkolnych

{gallery}Warsztaty szkolne:248::0:0{/gallery}

 

Wykonanie oświetlenia sali kinowej

{gallery}Salakinowa:248::0:0{/gallery}

 

Rozdzielnia przedszkola 

{gallery}Rozdzielnia przedszkola:248::0:0{/gallery}

 

Rozdzielnia 250A

{gallery}Rozdzielnia250A:248::0:0{/gallery}

 

Rozdzielnia w przedszkolu

{gallery}Rozdzielnia przedszkola:250::0:0{/gallery}

 

Rozdzielnia w zespole szkół

{gallery}ZespolSzkolRozdzielnia:248::0:0{/gallery}

 

Oświetlenie kortów tenisowych

{gallery}Oswietleniekortowtenisowych:248::0:0{/gallery}

 

Instalacja elektryczna w budynku jednororodzinnym 

{gallery}Budynek jednorodzinny:248::0:0{/gallery}

 

Instalacje elektryczne w Bazie Transportu Autobusowego

 {gallery}Baza Transportu Autobusowego:248::0:0{/gallery}

 

uwaga na znakuObowiązujące regulacje prawne nakładają na właściciela obiektu budowlanego (również właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego) obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na 5 lat kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów.

Osoba uprawniona do kontroli musi posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Brak ważnych przeglądów może stanowić dla towarzystwa ubezpieczeniowego podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania!