• Przekaźnik
  • elektryk 4
  • Elektryk 2
  • Baner 1
  • Rozdzielnia
  • elektryk 3

Referencje

Wymiana instalacji elektrycznej

Wymiana instalacji elektrycznej, montaż oświetlenia ewakuacyjnego oraz kinkietów i lamp sufitowych w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie.

uwaga na znakuObowiązujące regulacje prawne nakładają na właściciela obiektu budowlanego (również właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego) obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na 5 lat kontroli okresowej instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów.

Osoba uprawniona do kontroli musi posiadać kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Brak ważnych przeglądów może stanowić dla towarzystwa ubezpieczeniowego podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania!